2017 m. spalio 9 d., pirmadienis

Apskrito stalo diskusija su pakuočių atliekų tvarkymo organizacijomis

Šiandien susirinkome Seime su visų trijų pakuočių atliekų tvarkymo gamintojų importuotojų organizacijų: "Žaliojo taško", PTO, "Gamtos ateities" atstovais apskrito stalo diskusijai. Aptarėme aktualius pakuočių sutvarkymo užduočių diferencijavimo pagal pakuočių rūšis bei pakuočių savoms reikmėms klausimus, su konkursais dėl pakuočių atliekų sutvarkymu susijusias problemas. Ieškojome racionaliausių sprendimų ir geriausių išeičių, mažinant administracinę naštą, skatinant pirminį rūšiavimą ir ugdant visuomenės ekologinį sąmoningumą, kuriant geriausią pakuočių sutvarkymo sistemą. Buvo pristatytas kaip vienas sektinų pavyzdžių - Austrijos variantas. Po dviejų savaičių sutarėme susitikti dar kartą, kuomet organizacijų atstovai pateiks savo siūlomas problemų sprendimų būdų idėjas, vizijas, projekto dėl konkursų sąlygų peržiūrėjimo siūlymus. Pakviesime diskusijai dar platesnį ratą: komunalininkus, tvarkytojus, perdirbėjus, aptariant kaip naujos idėjos būtų įgyvendinamos racionaliausiai ir tinkamiausiai. Esu tikra, kad veikdami kartu bendromis jėgomis, nuolat kalbėdamiesi tikrai rasime būdą tobuliau tvarkyti pakuotes ir toliau judėti keliu žiedinės ekonomikos Lietuvoje link :)

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.
2017 m. spalio 5 d., ketvirtadienis

Virginija Vingrienė: miškininkystės sektoriuje turime daug pozityvo ir privalome apie jį kalbėti kuo daugiau

Liaudies išmintis sako kad žodis – ne žvirblis, jo nepagausi. Taip atsitiko ir su miškininkams mestu kaltinimu, kad valstybinių miškų valdymo sektoriuje esama neskaidrumo. Tai sukėlė nemenką, bet teisingą miškininkų pasipiktinimą. Neseniai lankiausi Veisiejų urėdijos Kapčiamiesčio girininkijoje. Likau be galo sužavėta puikiu šiuolaikišku darbo organizavimu, savo darbą itin mylinčio, pažangaus mąstymo ir plataus požiūrio girininko Rimanto Pilecko veikla. Puikiu organizuotumu, kūrybiškumu, pažangiu, drąsiu požiūriu į darbą pasižymintis idėjinis miškininkas, nuolat ieško netradicinių sprendimų ir galimybių.

Daugiau skaitykite adresu http://www.regionunaujienos.lt/virginija-vingriene-miskininkystes-sektoriuje-turime-daug-pozityvo-ir-privalome-apie-ji-kalbeti-kuo-daugiau/.

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

Urėdijų reforma pasėjo nežinią ir neviltį

Pokyčiai, pertvarkos visada kelia nerimą, ypač jos baisios vyresnės kartos atstovams, įpratusiems gyventi ramiai saugiai užtikrintai. Ir tai natūralu. Man bepigu kalbėti, juk esu permainų arba 8-ojo dešimtmečio kartos atstovė. Mes esame šių iššūkių užgrūdinti. Tačiau, sutinkame su tuo visi, kad neišėjus už saugios komforto zonos ribų, augimas, tobulėjimas, naujų galimybių paieškos neįmanomi. Ir miškų sektoriuje pertvarka buvo būtina, ką pripažino patys miškininkai. Sutinku, kad pačios reformos vykdymas tikrai toli gražu nebuvo ir iki šio nėra tobulas. Padaryta daug nedovanotinų klaidų. Tą kritikavau ir aš pati. Pirmiausiai - nebuvo kalbamasi su pačiais miškininkais, ne tik nebuvo įsiklausyta į jų nuomonę, pageidavimus, mintis, bet ir elementariausiai nepaaiškinta reformos esmė. Miškininkai iki šiol gyvena nežinioje, nes Aplinkos ministerija nepateikusi aiškios vizijos. Kita nedovanotina klaida - mestas šešėlis ant viso sektoriaus. Tai aiškiai rodo naujų ministerijos vadovų patirties valstybės tarnyboje, politikoje ir apskritai vadyboje stygių. Patvirtintas įstatymas buvo mažiausia blogybė iš blogybių po to, kai liberalų iniciatyva buvo užblokuotas jau gerokai patobulinto su kompromisiniais pasiūlymais ir pataisymais projekto variantas. Taigi, šiandien turime tai, ką turime ir privalome žiūrėti į priekį, surasdami pačias tinkamiausias išeitis ir sprendimus. Apie tai diskutavome Lietuvos žinių forume.

Urėdijų reforma pasėjo nežinią ir neviltį

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/ekonomika/urediju-reforma-pasejo-nezinia-ir-nevilti/251484
© Lietuvos žinios
 Daugiau skaitykite adresu http://lzinios.lt/lzinios/ekonomika/urediju-reforma-pasejo-nezinia-ir-nevilti/251484

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.
Urėdijų reforma pasėjo nežinią ir neviltį

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/ekonomika/urediju-reforma-pasejo-nezinia-ir-nevilti/251484
© Lietuvos žinios
Urėdijų reforma pasėjo nežinią ir neviltį

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/ekonomika/urediju-reforma-pasejo-nezinia-ir-nevilti/251484
© Lietuvos žinios
Urėdijų reforma pasėjo nežinią ir neviltį

Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/ekonomika/urediju-reforma-pasejo-nezinia-ir-nevilti/251484
© Lietuvos žinios

2017 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis

V. Vingrienės sveikinimo žodis konferencijoje ATLIEKŲ TVARKYMAS 2017

 Sveiki, kolegos ir bendro tikslo siekėjai,
 Nors tokiame renginyje Jus kaip Seimo narė sveikinu tik pirmą kartą, darnios ekonomikos ir tausaus išteklių vartojimo klausimas man niekuomet nebuvo svetimas. 
 Gyvename kritinio momento laikmečiu, kai negebėjimas priimti tinkamų ir skubių sprendimų gali sukelti negrįžtamus ir neigiamus pasaulinio masto pokyčius. Tokie sprendimai ir veiksmai – tai mūsų duoklė ir pareiga ateities kartoms. Atliekų tvarkymo sritis yra viena svarbiausių išteklių ir pramonės ekonomikos dalių, o Lietuva – matoma ir girdima šalis.
 Šiandienos tema – žiedinės (ciklinės) ekonomikos kontekstas, tai naujas europinės ekonomikos kelias, naujas iššūkis, o visų pirma, sakyčiau – labai įdomi ir svarbi galimybė, atverianti kelią naujoms perspektyvoms, kūrybiškumo ir augimo proveržiui. Tai ne tik atliekų tvarkymo, bet ir jų prevencijos, atnaujinimo, pakartotinio naudojimo reikalas, sprendžiantis tausaus išteklių naudojimo, apsirūpinimo jais problemas, sukuriantis sąlygas steigtis naujo pobūdžio verslams, atsirasti galimybei save realizuoti naujose srityse, kurti naujas darbo vietas, spręsti socialines problemas. Tai labai svarbi ir reikšminga perspektyva. Žalią šviesą jai uždegsime tik bendradarbiaudami visais įmanomais lygmenimis.
 Skatinu visus mus vengti nereikalingų konfliktų, konkurencinės kovos ar skundų aibės, ką neretai pastebi ir Seimo aplinkos apsaugos komitetas, ir linkiu kuo daugiau bendrų investicijų, iniciatyvų ir maksimalaus rezultato siekimo – linkiu visiems, dirbantiems atliekų tvarkymo srityje. Taip pat, nuo šiandien pagaliau pradėti iš tiesų siekti bendro tikslo, o į savo asmeninius verslus ar tarnybos postus žvelgti nepamirštant ir viešojo intereso bei visuotinės naudos. 
 Sėkmingo darbo šios konferencijos metu, naujų ir bendrų idėjų bei, neabejotina, pasiektų susitarimų ir kritinių situacijų sprendimo ir puikių rezultatų įgyvendinant bendrus rezultatus.
 Sveikinimo žodį Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininko vardu tarė Virginija Vingrienė

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.