2017 m. rugsėjo 13 d., trečiadienis

ERK nariai susitiko su EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovu

Rugsėjo 5 d. Seimo Europos reikalų komiteto (ERK) nariai susitiko su Europos Komisijos (EK) Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato direktoriaus pavaduotoju Simonu Mordue.
ERK pirmininkas Gediminas Kirkilas atkreipė dėmesį į Lietuvos pastangas Ukrainos atžvilgiu ir informavo apie parengtą Lietuvos paramos Ukrainai priemonių planą, pažymėjo šios Lietuvos iniciatyvos palankų vertinimas. EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovas taip pat atkreipė dėmesį į Šengeno erdvės veikimo ir Kaliningrado tranzito problematiką.
Susitikimo metu plačiau aptarti su Europos Sąjungos (ES) migracijos krize susiję klausimai. EK Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovas pristatė esamą padėtį Viduržemio jūros regione ir akcentavo stebimus sumažėjusius atvykstančių asmenų srautus (lyginant su 2015 ir 2016 metais), pažymėjo pažangą įgyvendinant Maltos deklaracijoje numatytas priemones Libijos atžvilgiu, bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis. Taip pat susitikime aptartos bendradarbiavimo su Turkija aktualijos, kartu akcentuojant vizų liberalizavimo Turkijos piliečių atžvilgiu problematiką.
ERK nariai domėjosi ES valstybėms narėms nustatytų perkėlimo kvotų, nelegalių migrantų grąžinimo į jų kilmės šalis, terminologijos, saugumo regione užtikrinimo klausimais. Susitikime pažymėtas poreikis aktyvinti ES valstybių narių veiksmus nelegalių migrantų grąžinimų aspektu, taip pat pabrėžta tinkamos terminologijos naudojimo migracijos valdysenos kontekste svarba. Generalinio direktorato atstovas akcentavo šiuo metu vykdomos Bendros Europos prieglobsčio sistemos reformos svarbą siekiant, kad ES migracijos politika būtų efektyvi ir nukreipta ne į ekonominius migrantus, bet į pabėgėlius. Komiteto nariams plačiau pristatyta būsimos Europos prieglobsčio sistemos esmė, atkreiptas dėmesys į ES valstybių narių solidarumo svarbą. Susitikime taip pat akcentuota ES valstybių narių, turinčių ES išorės sieną, atsakomybė, pažymėta būtinybė valstybėms narėms, įskaitant Lietuvą, užtikrinti tinkamą ES išorės sienos apsaugą. Generalinio direktorato atstovas taip pat atkreipė dėmesį į keitimosi informacija tarp ES valstybių narių svarbą, akcentavo balanso tarp ES piliečių saugumo ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimo poreikį.
 Susitikime dalyvavo ERK nariai Stasys Jakeliūnas, Aušra Maldeikienė, Rūta Miliūtė, Virginija Vingrienė, Egidijus Vareikis, Virgilijus Poderys.
Rengė:
Seimo Europos reikalų komiteto biuro patarėja
Vilma Greckaitė (tel. (8 5) 239 6864, el. p. vilma.greckaite@lrs.lt
Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2017 m. rugsėjo 10 d., sekmadienis

Pakeistas Atliekų tvarkymo įstatymas leis užbaigti ginčus su gamintojais ir importuotojais, mažinti komunalinių atliekų tvarkymo kainą gyventojams

Seimo priimtos Aplinkos apsaugos komiteto parengtos Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos sudaro bazines prielaidas išspręsti niekam nenaudingą „biurokratinį futbolą“ tarp valstybės institucijų ir įvairių pakuočių gamintojus ir importuotojus atstovaujančių organizacijų.
„Praėjusioje kadencijoje Vyriausybė ir konkrečiai Aplinkos ministerija įsivėlė į visuomenei naudos neduodantį konfliktą su įvairiomis atliekų tvarkymą organizuojančiomis organizacijomis ir apkaltino jas įvairių neteisėtų verslo schemų naudojimu. Nors teisėsaugos institucijų tyrimai dar nesibaigė, tačiau jau dabar aišku, jog dėl susidariusios patinės situacijos, galimai ydingo sektoriaus reguliavimo dalis tuo metu surinktų atliekų taip ir liks nesutvarkyti. Todėl priimti įstatymo pakeitimai ir nukreipti į tokią situaciją rinkoje sukūrusių prielaidų panaikinimą“, – sako Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė Virginija Vingrienė.
Įstatymu keičiama pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo tvarka, kuri šiandien neatitinka Europos Sąjungos Paslaugų direktyvos ir Paslaugų įstatymo nuostatų, reguliuojančių pagrindinius licencijavimo aspektus. Atsisakoma 3 įspėjimų skaičiaus, atskirai nustatomi licencijų išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo pagrindai. Tuo pat metu keičiama perteklinių įėjimo į rinką ribojimų, nes ir Vyriausybė, ir Konkurencijos taryba, ir STT pateikė išvadas, jog šiuo metu būtinos 10 proc. rinkos dalis siekiant gauti licenciją ir 25 proc. rinkos dalis jau pradedant vykdyti veiklą riboja gamintojų ir importuotojų pasirinkimo laisvę dalyvauti atliekas tvarkančių organizacijų sudėtyje.
Visiškai atsisakoma pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo tais atvejais, kai turimas TIPK ar Taršos leidimas, nes informacija buvo dubliuojama, o įmonėms buvo užkraunama ne tik beprasmė administracinė, bet ir finansinė našta, užsitęsdavo veiklos pradžia.
Tikslinamos ir atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo sąlygos reikalaujant, kad ir nepavojingas atliekas tvarkančios įmonės turėtų banko garantiją, jog įmonės bankroto atveju būtų padengtas likusių atliekų sutvarkymas. Tai leistų atsižvelgti į atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas atliekų sutvarkymo, atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginių uždarymo, sutvarkymo, jų priežiūros po uždarymo priemones ir išlaidas.
Pasak Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikos, vartotojams daugiausia naudos suteiks keičiami Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodaros principai – solidarumo, proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo. Priimtos pataisos leis išskaidrinti ir atpiginti atliekų tvarkymą galutiniams vartotojams nuo 2019 metų sausio 1 dienos.


Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.

2017 m. rugsėjo 7 d., ketvirtadienis

Apsilankymas Veisiejų urėdijos Kapčiamiesčio girninikoje

Turime daug pozityvo miškininkystės sektoriuje ir privalome apie jį kalbėti kuo daugiau.

Trečiadienį lankiausi Veisiejų urėdijos Kapčiamiesčio (Lazdijų raj.) girininkijoje. Likau be galo sužavėta puikiu šiuolaikiškai pažangiu darbo organizavimu ypač savo darbą itin mylinčio, šiuolaikiško pažangaus mąstymo ir plataus požiūrio vadovo girininko Rimanto Pilecko veikla. Puikiu organizuotumu, kūrybiškumu, o taip pat pažangiu, drąsiu požiūriu į darbą pasižymintis idėjinis miškininkas, nuolat ieško netradicinių sprendimų būdų ir galimybių. Ypač įkvepia šio, iš pažiūros itin kuklaus vadovo drąsa, diegiant naujoves, siekis išbandyti naujas metodikas, eksperimentuoti ir atkaklus įtikinėjimas urėdijos vadovybei, siekiant jų pritarimo ir leidimo idėjų diegimui. Kas itin džiugina ir parodo šio žmogaus meilę jo profesijai, darbui, kurį drąsiai galiu pavadinti šio žmogaus stichija, o gyvenimu. Siekis realizuoti save veikloje įmanomai geriausiai, tobulėti, į geriausią rezultatą orientuota veikla, organizuotumas, pasiaukojimas, nebijojimas rizikuoti ir požiūris į jam dirbančius žmones atskleidžia jo išskirtinius lyderio bruožus. O siekis ne tik gauti puikius ekonominius rezultatus, bet ir sukurti gražią aplinką, įdomių kraštovaizdžio ir rekreacijos sutvarkymo sprendimų paiešką atskleidžia šio miškininko iš pašaukimo pažangų požiūrį ne tik į gamtą, bet ir žmogaus gerovę.Ir visa tai parodo kokių perliukų, darbščių, kūrybiškų, profesionalių pasiaukojančių veiklai žmonių miškininkystės sektoriuje turime ir stipriai užgožia šešėlio, dėl dalies neskaidriai ir nesąžiningai dirbančiųjų miškininkų mitą. Kaip matome yra miškininkystės sektoriuje daug ne tik sąžiningų, bet ir išskirtinai idėjinių, pasiaukojančiai dirbančių žmonių. Ir tokius faktus mes privalome atskleisti, mes - politikai turime ištraukti jų darbus į dienos šviesą, juos skatinti ir motyvuoti. Juo labiau, be galo liūdna, kai visą gyvenimą atidavęs save savo veiklai sąžiningai ir tikrai gerai dirbęs žmogus su savo šeima glaudžiasi tarnybiniame dviejų kambariukų bute girininkijos pastate, beje, puikiai sutvarkęs ir išpuoselėjęs pačios girininkijos aplinką.
Paskaičiusi žiniasklaidos kritiką smerkiančią urėdijas dėl tarnybinių butų, pirmiausiai noriu pasiūlyti jiems įsigilinti į konkrečią situaciją. O vykdomosios valdžios atstovams ir politikams ne pulti palaikyti tokio smerkimo, o paaiškinti konkrečią situaciją ir apginti tokius žmones. Juo labiau paieškoti galimybių juos įvertinti ir motyvuoti. Nes be galo liūdna ir gėda, kai sąžiningi, išskirtinai gabūs, pasiaukojančiai dirbantys plataus požiūrio žmonės turi glaustis tarnybiniuose butuose, negalėdami susikurti savo gerbūvio. Jie motyvuojami mažiausiai arba paskutinėje vietoje, nes per savo pasiaukojančius darbus jie nemoka savęs parduoti ir net neturi laiko mokytis, o jų išskirtiniai geri darbai lieka nepastebėti. Ir tai visų valstybės institucijų problema. Puikiai ją suprantu, žinau, esu išgyvenusi ir mačiusi iš labai arti. Todėl, būdama parlamentarė esu pasiruošusi ją pakeisti iš esmės ir eisiu iki galo šia kryptimi.

Apsilankymas Kapčiamiesčio girininkijos miškuose

Miškininkystę drąsiai galime priskirti vienai iš meno sričių :)
 Apsilankymas Kapčiamiesčio girininkijos miškuose. Girininkas Rimantas Pileckas pravedė puikią ekskursiją po dalį 4000 ha girininkijos miškus. Labai profesionaliai papasakojo apie kiekvieną išskirtinį objektą, kaip pats sakė, esantis daugiau miško apželdinimo ir tvarkymo ne kirtimų specialistas. Tad į kirtimuose besilankantis su skaudančia širdimi, nors tai yra ūkinių miškų darbo pagrindas ir niekur nuo jo nepabėgsi. Didžiausia šio miškininko aistra - miško sodmenų medelynas. Čia ir praleidome daugiausiai laiko apžiūrėdami ir išklausydami privalumus ir problemas, idėjas ką ir kaip dar galima patobulinti, sutvarkyti, įdiegti. Kas man, kaip aistringai grybautojai buvo svarbu, aplink medelyną esančio miško pakraščiai šį kart buvo dosnūs baravykais. Kaip pats girininkas pajuokavo, kad sodinukai ekologiški su mikorizės privalumais, grybų aprūpinti mineralinėmis medžiagomis. Apžiūrėjome ir girininkijos prižiūrimas puikiai sutvarkytas poilsiavietes prie Ilgio ežero, įrengtas atokvėpio vietas, kur miško lankytojas galėtų atsipūsti ir pastebėti ne tik iškirsto miško, bet ir šalia puikiai atsodinto ir augančio vaizdą. Apžiūrėjome ir įdomius kraštovaizdinių kirtimų sprendimus, atveriant pačius gražiausius vaizdus, saulėlydžio grožį virš ežero stebint jį nuo ant kalno įrengtos poilsio - atokvėpio aikštelės. Ir kuo gi miškininkas ne menininkas? Šios dvi profesijos, neabejotinai yra sinonimai :) Labai smagu, kai girininkas savo tokioje pasiaukojančioje veikloje sulaukia stipraus bendramintės ir bendravardės žmonos Rimutės palaikymo. Jiedu išskirtinė tobula pavyzdinė pora, kokių iš ties reta. Kaip pats girininkas pabrėžė, juodu su žmona savo darbo klausimai, miško miškininkystės rūpesčiai yra neatskiriami gyvenimo palydovai ir neišsemiamos pokalbių temos ne tik darbe, bet ir namuose prie vakarienės stalo :). Mane tai labai žavi.

Sekite Virginijos Vingrienės Facebook paskyrą: https://www.facebook.com/vvingriene/.